Anketa
Koji muzički instrument ti je najdraži?

Učitelji

Lejla Alajbegović Šećerović - klavir i voditelj vrtića

Ado Klobodanović - gitara

Amir Muharemović - gitara

Amila Efendić - violina

Senka Vejzović - violina

Emina Telalović - klavir i grupna nastava

Ilma Tajar - klavir

Amela Fakić Kojić - harmonika