Anketa
Koji muzički instrument ti je najdraži?

Školska 2017/2018

PRVI STUPANJ - NOTICA OSMINKA

1. Abdagić Kira - violina
2. Babić Amina - klavir
3. Bulajić Mia - gitara
4. Đulić Rebecca - violina
5. Husagić Ena - klavir
6. Ibrahimagić Tarik - gitara
7. Mandić Andrea - violina
8. Kubat Afan - klavir
9. Omić Amor - klavir
10. Oruč Ajdin - gitara
11. Porča Malik - klavir
12. Rojević Tamara - klavir
13. Šaćirović Eda Lara - gitara
14. Šaćirović Kerim - klavir
15. Tabak Amar - gitara
16. Tabak Ena - violina
17. Talam Zara - gitara
18. Vukojvić Daris - gitara

DRUGI STUPANJ - NOTICA ČETVRTINKA

1. Akrapović Marta - violina
2. Fetahović Emina - violina
3. Mlačo Tiva - klavir
4. Novalić Edi - gitara
5. Palavra Filip - gitara
6. Perić Anamaria - klavir
7. Salčinović Amina - gitara
8. Smajić Tibor - gitara
9. Zovko Elena - klavir

 

TREĆI STUPANJ - NOTICA POLOVINKA

1. Antičević Karla - violina
2. Čuže Laura - violina
3. Kokić Antonio - klavir
4. Kokić Leon - gitara
5. Marušić Ema - violina
6. Mlačo Tanay - klavir
7. Omerović Lorena - klavir
8. Paškalj Noa - gitara
9. Popović Lana - violina
10. Sivro Merjem - klavir
11. Subašić Amar - gitara
12. Tabić Vensan - klavir
13. Udovčić Karmela - klavir
14. Vidović Jan - klavir
15. Zećo Ema - violina