Anketa
Koji muzički instrument ti je najdraži?

Notica

 

PROGRAM RADA MUZIČKOG VRTIĆA "NOTICA

 

Muzički vrtić “Notica” djeluje kao muzička sekcija Udruženja “Klub kulture - Urban club 072” u saradnji s PPU "Bambi". Cilj muzičkog vrtića je da kroz ples, igru i crtanje djecu u dobi od 4 do 8 godina upozna s muzičkim svijetom. 

 

Rad "Notice" objedinjuje nekoliko metoda koje su imale veliki uspjeh u Americi, Italiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji, a poznate su kao Kodaly, Orfova, Dalcroze, Suzuki, te edukativni sistem "muzika na žici" profesorice Violete Smailović-Huart.


Na našim časovima djeca kroz ples, igru, crtanje i maštanje stječu osnovna muzička znanja i smisao za umjetnost uopće. Uz korištenje različitih ritmičkih instrumenata i aktivno muzičko improviziranje djeca razvijaju osjećaj za ritam, koordinaciju i memoriju. Nastava se realizira kroz:

 

*pjevanje,
*slušanje muzike,
*sviranje,
*dječije stvaralaštvo,
*glumu,
*ples,
*posjete kulturnim institucijama, 
*crtanje, te
*muzičke improvizacije.

 

 

Nastava u “Notici” realizirat će se u nekoliko stupnjeva:

 

I stupanj: Notica osminka

II stupanj: Notica četvrtinka

III stupanj:  Notica polovinka

IV stupanj: Notica cijela

 

*Prvi stupanj traje četiri mjeseca (opći muzički elementi, učenje linijskog sistema, ključa i osnovnih nota)

*Drugi stupanj (biranje jednog od tri instrumenta: violina, gitara ili klavir)

*Treći stupanj traje godinu dana (usavršavanje sviračkih vještina kroz već isprobane, veoma uspješne metode)

*Četvrti stupanj (nastavak aktivnosti iz prethodnog stupnja)

 

Nastava je prilagođena svakom učeniku ponaosob. Naime, svaki učenik imat će svoj karton u kojem će se voditi evidencija o njegovom napredovanju na instrumentu, a ukoliko je izuzetno vrijedan/na i talentovan/na, osmislićemo za njega poseban plan i program nastave.


Predviđeno je organiziranje polugodišnjih koncerata gdje će roditelji imati priliku da čuju i vide muzički napredak njihovog djeteta. Za iznimno talentovane učenike previđeno je i učešće na  kantonalnim, federalnim i internacionalnim takmičenjima

 

Naš cilj je da, po prvi put u historiji našeg grada, pružimo djeci najranijeg uzrasta vrijedno muzičko obrazovanje koje će doprinijeti humanističkom razvoju njihovih ličnosti.