Anketa
Koji muzički instrument ti je najdraži?

UPIS

17.08.2018.

Upis u Muzički vrtić "Notica" je od 20.08. do 31.08.2018.godine. Popunite online prijavu i pošaljite je na mail mvnotica@hotmail.com ili prijave možete preuzeti i popuniti u prostorijama vrtića "Bambi". Mi ćemo Vas obavijestiti o terminima nastave. Nastava u MV "Notici" počinje od 03.09.2018.godine. 

PRIJAVA

 

Cilj “Notice” je da kroz ples, igru, crtanje, upozna djecu u dobi od 4 do 8 godina sa muzičkim svijetom. Razvijanjem muzičkih sposobnosti u najranijem djetinjstvu, kod djeteta se uvećava niz posebnih sposobnosti (memorija, logika, samopouzdanje, kreativnost, sluh, vid,...) od kojih će imati mnogo koristi kako u djetinjstvu, tako i kasnije tokom života. 

 

Kontakt telefon: 061/ 785 807;  063/ 857 246