Anketa
Koji muzički instrument ti je najdraži?

Čas, 26.09. i 28.09.2016.godine

29.09.2016.

Prva kompozicija.

Posjeta profesora gitare i kompozicije Ade Klobodanovića.