Anketa
Koji muzički instrument ti je najdraži?

Čas, 18.09.

19.09.2017.

MUZIČKI POJMOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJESMICA

 

 

 


Čas, 13.09.

19.09.2017.

STVARANJE PRVE KOMPOZICIJE

 


Čas, 11.09.

19.09.2017.

                           

 

 


Čas, 04.09. i 06.09.

19.09.2017.

                                         


Upis

22.08.2017.

UPIS: od 28.08. do 30.08.2017.godine od 17.00h do 18.00h

MJESTO: Vrtić “Bambi“, Masarykova 58

Muzički vrtić “Notica” djeluje kao muzička sekcija Udruženja “Klub Kulture-Urban Club 072”.

Muzički vrtić “Notica” počinje sa radom od 04.septembra 2017.godine u prostorijama vrtića “Bambi” i HKD Napretka Zenica.
Cilj “Notice” je da kroz ples, igru, crtanje, upozna djecu u dobi od 4 do 8 godina sa muzičkim svijetom. Razvijanjem muzičkih sposobnosti u najranijem djetinjstvu, kod djeteta se uvećava niz posebnih sposobnosti (memorija, logika, samopouzdanje, kreativnost, sluh, vid,...) od kojih će imati mnogo koristi kako u djetinjstvu, tako i kasnije tokom života. 

 

ONLINE PRIJAVA

Prijave slati na e-mail mvnotica@hotmail.com

    

PREDAVAČI: Meliha Salčinović, Lejla Alajbegović-Šećerović, Sanja Rokić, Amila Muharemović, Ado Klobodanović

Kontakt: 061/ 785 807;  061/ 785 908