Anketa
Koji muzički instrument ti je najdraži?

MAMIN SVIJET

01.03.2016.


OBAVIJEST

25.02.2016.

 

 


Raspored nastave

29.01.2016.

 


UPIS

11.01.2016.

 

UPIS: od 25.01. do 28.01.2016.godine

od 17.30h do 19.00h

PREZENTACIJA: 25.01./27.01./28.01.  u 18.00h

MJESTO: Vrtić “Bambi“, Masarykova 58

Muzički vrtić “Notica” djeluje kao muzička sekcija Udruženja “Klub Kulture-Urban Club 072” u saradnji sa PPU "Bambi".

Muzički vrtić “Notica” počinje sa radom od 01.februara u prostorijama vrtića “Bambi”.
Cilj “Notice” je da kroz ples, igru, crtanje, upozna djecu u dobi od 4 do 8 godina sa muzičkim svijetom. Razvijanjem muzičkih sposobnosti u najranijem djetinjstvu, kod djeteta se uvećava niz posebnih sposobnosti (memorija, logika, samopouzdanje, kreativnost, sluh, vid,...) od kojih će imati mnogo koristi kako u djetinjstvu, tako i kasnije tokom života. 

 

Online prijava

Prijave slati na e-mail mvnotica@hotmail.com

      PREDAVAČI:  

Meliha Salčinović, Lejla Alajbegović-Šećerović, Sanja Tavić-Rokić

Kontakt: 063/857 246